Taloudellinen avustus harrastuskustannuksiin

Meille on tärkeää, että koripallon harrastaminen on mahdollista kaikille nuorille perhetaustasta, taloudellisista syistä tai vaikkapa fyysisestä vammasta huolimatta. Siksi YMCA Tampere koripallon pelaajat voivat hakea avustusta koripalloharrastukseensa. Avustuksen myöntämisen perusteina voi olla esimerkiksi perheen monilapsisuus, työttömyys, yksinhuoltajuus, sairaudet tai akuutit kriisit tai muista toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Vuosittain jaettavien avustusten avulla junioripelaajat voivat saada henkilökohtaisen maksusitoumuksen joukkueen kausimaksua varten. Avustukset tulee hakea 30.9. sekä 30.1. mennessä ja jaettava avustus kohdentuu käynnissä olevan kauden kausimaksuihin.

Avustusta ei voi käyttää leiri-, turnaus- tai varustemaksuihin. Avustushaku tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta

Ohjeet avustuksen hakemiseen:

Avustusmäärät ovat 100–1000 euroa per pelaaja kaudessa. Hakuprosessi etenee seuraavasti.

1. Varmista, että hakuehdot täyttyy

· Avustusta voidaan myöntää YMCA Tampere koripallon junioripelaajille

· Avustusten myöntökriteereihin vaikuttavat:

o Pelaajan sosioekonominen tausta

o Pelaajan menestys ja sitoutuneisuus

o YMCA Tampereen yhteiskuntavastuullinen toiminta

2. Hae avustusta

· Pelaajan huoltajat hakevat itse avustusta

· Hakemus löytyy tuosta vierestä

· Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja avustuksen saaneille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti

3. Avustus maksetaan

· Avustuksen saanut pelaaja saa henkilökohtaisen maksusitoumuksen harrastuksen perustoiminnan tukemiseen eli joukkueen kausimaksuihin

· Avustus voi olla koko kauden kausimaksu, 50% kausimaksusta tai 3 kuukauden kausimaksu

· Avustus maksetaan suoraan koripallotoiminnan tilille

· Avustusta ei voi käyttää seuran jäsenmaksuun, leiri-, turnaus- tai varustemaksuihin.

Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä: miia.lindstrom@ymca.fi

Taloudellisen tuen haku
Start Over

Muita mahdollisuuksia hakea taloudellista tukea lapsen harrastuskustannuksiin

Koripalloliitto, we deliver-rahasto

· Suomen Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyönä on perustettu We deliver -rahasto, jonka avulla kasvanut rahoittajajoukko tarjoaa yhdessä PostNordin kanssa stipendejä koripallon harrastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

· Tukea voi hakea esimerkiksi seuran kausimaksuihin, uusien korisvarusteiden hankkimiseen tai pelaajan turnausmatkoihin sekä harjoitusleirien kustannuksiin.

· Tuki on kausikohtainen, ja sitä voi hakea kaksi kertaa kauden aikana. Yhteensä tukea voi saada enintään 500 euroa per alkava koripallokausi.

· Tuen saaminen edellyttää vaadittavien lisätietojen antamista, ja hakijoiden saatavilla olevat taustatiedot tarkistetaan.

· Lisätietoja: https://www.basket.fi/basket/korisperhe/we-deliver-rahasto/

· Hae tukea: https://www.basket.fi/basket/korisperhe/we-deliver-rahasto/hae-tukea/

Unelmista totta harrastuki

· SOS-Lapsikylä myöntää Unelmista totta -harrastustukea 7-17-vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi.

· Harrastustukea myönnetään ensisijaisesti koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kanssa tehtyihin hakemuksiin

· Unelmista totta -harrastuen suuruus voi olla 500 €/vuosi ja sen ylittävältä osalta harkinnan mukaan osittainen. Vuoden tukiajan päätyttyä, perhe voi hakea jatkotukea itsenäisesti ja sitä myönnetään mahdollisuuksien mukaan.

· Lisätietoja: https://www.unelmista.fi/seeker-home

 

· Hae tukea: https://www.unelmista.fi/user-login

Valio Akatemia

· Valio Akatemia ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Tuen hakeminen ohjelmasta tapahtuu kerran vuodessa.

· Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat.

· Hakijana voi toimia yksittäinen liikkuja tai joukkue. Aikuinen voi hakea lapsen tai nuoren puolesta tukea, tuki tulee käyttää kokonaisuudessaan lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen edistämiseen.

· Lisätietoa: https://www.valio.fi/valioakatemia/

· Hae tukea: https://www.valio.fi/valioakatemia/hae-stipendia/

Hope

· Hope ry:n perusajatuksena on hyvän kierre sekä antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Se toimii 20 paikallistoimijan voimin eri puolilla Suomea.

· Autamme vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä (joissa 0-17 vuotiaita lapsia) sekä huostaanotettuja lapsia.

· Lahjoitukset on saatu hyväsydämisiltä suomalaisilta, jotka tukevat toimintaamme.

· Tukea voi hakea myös lasten harrastustoimintaan

· Lisätietoa ja hae tukea: https://hopeyhdistys.fi/apua-hope/

Nuorisopassi Tampere

· Nuorisopassi on Suomessa laajimmin käytössä oleva nuorille tarkoitettu hyvinvointisovellus.

· Nuorisopassi on valtakunnallinen, nuorille tarkoitettu etujärjestelmä, jonka avulla kaupungit, kunnat, seurat ja muut toimijat voivat tarjota omia liikuntaan, kulttuuriin ja liikkumiseen liittyviä etuja paikallisille nuorille.

· Nuorisopassi on valmis mobiilisovellus, jonka saa nopeasti ja vaivattomasti käyttöön!

· Lisätietoa ja ohjeet nuorisopassin lataamiseen: https://www.tampere.fi/organisaatio/tampere-junior-kehitysohjelma/nuorisopassi#lisatietoa-nuorisopassista

Nuorisopassi Namikan toiminnassa